2265* משרד מכירות מול רחוב בית"ר 45 ק. אתא

גלריית התמונות


צילומים כללייםתצלומי אווירתצלומי אווירתכניות דירהשלב ג' נמצא בשיווק


עלי גבעה - כאן צומחות התחלות